Tomasz
Bystrowski

Adwokat

O kancelarii

Kancelaria adwokata Tomasza Bystrowskiego świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w sprawach pozasądowych.  Celem Kancelarii jest zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Powierzane Kancelarii sprawy są zawsze analizowane tak, aby zapewnić Klientom najbardziej optymalne rozwiązania ich sytuacji prawnych. Kancelaria świadczy usługi prawne m.in. w następujących obszarach:

– prawa cywilnego;
– prawa rodzinnego i opiekuńczego;
– prawa karnego, karnoskarbowego, wykroczeń i postępowania wykonawczego;
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
– prawa gospodarczego;
– prawa spółek;
– prawa upadłościowego i naprawczego;
– prawa administracyjnego;
– prawa autorskiego;
– prawa własności intelektualnej;
– prawa antymonopolowego;
– prawa konsumenckiego;
– prawa telekomunikacyjnego;
– prawa energetycznego;
– prawa bankowego.

Kancelaria sporządza także opinie prawne, udziela ustnych i pisemnych porad prawnych.  Jednym z ważniejszych filarów działalności Kancelarii jest również kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach. Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji  publicznej oraz innymi  instytucjami na terenie całego Kraju.  Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeby w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez Klienta, a wynagrodzenie uzgadniane jest indywidualnie, w zależności od rodzaju zlecenia oraz nakładu pracy. Klienci Kancelarii są na bieżąco informowani o stanie prowadzonych spraw.

Adres kancelarii:

ul. Grzegórzecka 105/43
31 – 559 Kraków

Godziny otwarcia kancelarii:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

Dyżur prawny 24/7 w przypadku

zatrzymań przez organy ścigania.

tel.: 504 348 527